Марина Шадрина OH*
Дата: 16.03.18 Время: 07:32
ЗОЛОТО Анна Миленина - биатлон, гонка на 12,5 км среди стоячих спортсменок.