Марина Шадрина OH*
Дата: 16.03.18 Время: 11:50
ЗОЛОТО Михалина Лысова - биатлон, гонка на 12,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения.